Organizator:

 

 Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie