Spotkanie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
"Przywołać wspomnienia"

29 maja 2010 (sobota)
Kampus Uczelni, ul. Rakowicka 27, Kraków

Zmiana Planu Spotkania:


12.30 - 16.00
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
Rejestracja uczestników
Uroczyste otwarcie
Spotkania w Katedrach
(spotkanie w gronie znajomych ze studiów prezentacja filmu o Uczelni, wycieczka po kampusie)
16.00 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.30
Występ Kabaretu Młodych Panów
Koncert uczelnianego chóru Dominanta
Czas wolny
(możliwość zwiedzenia wystaw, wpisu do księgi pamiątkowej,
sporządzenia portretu/karykatury,
występ sekcji AZS, pokaz tańca, pokazy mimów)
18.30 - 19.30
19.30 - 21.30
Zmagania wydziałów
Koncert Arisy Vinci i zespołu Wawele